HİZMETLER

OTEL DANIŞMANLIĞI

POM Otel Danışmanlığı ve Proje Yönetim Hizmetleri, Otel Danışmanlığı kapsamında, otel projelerinde geliştirme, tasarım ve uygulama konuları açısından, yatırımcıya profesyonel çözümleri alternatifli olarak sunar ve otel projesine karar verilme aşamasından, otelin açılacağı güne kadar sunulması gereken tüm hizmetleri teknik açıdan sağlar.

LOKASYON ANALİZİ VE FİZİBİLİTE ETÜDÜ

Yatırım kararı verilirken, bölgesel analizlerin hazırlanıp, proje ve/veya markanın etki alanının hedef kitle doğrultusunda belirlenmesi çalışmalarıdır. Lokasyon analizi çalışmaları sonrasında, proje yeri, rekabet, pazar konumu, projenin nitelik ve ayrıntıları, turizm endüstrisindeki durum ve beklentiler konularındaki araştırmalarımıza dayanarak, birimlerin tipolojileri, ilk 10 yıl için doluluk oranları, satış fiyatları, işletme ve yapım giderlerini, yabancı para birimi üstünden belirleyeceğiniz açılış tarihine göre tahmini kar-zarar tabloları, fizibilite etütleriyle beraber hazırlanmaktadır.

MARKA ENTEGRASYONU DANIŞMANLIĞI

POM, seçilmiş hedef kitle, lokasyon verileri ve planlanan projeye uygun olarak en uygun işletme markası, otel segmenti ile management ve franchise modellerinin belirlenmesi çalışmalarını yapmaktadır.

PROJE GELİŞTİRME VE DANIŞMANLIK

Ön konsept raporları ve işveren / marka talepleri doğrultusunda, mimari ve iç mimari konseptin belirlenmesi, alan programları ile fonksiyon dağılım şemalarının özellikle otel operasyonu açısından en efektif şekilde oluşturulması ve en efektif elektromekanik sistem seçimlerinin yapılması çalışmalarıdır.