HİZMETLER

İŞLETME DANIŞMANLIĞI

AÇILIŞ ÖNCESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

POM, franchise otellere ve herhangi bir uluslararası/lokal zincire dahil olmayan otellere açılış öncesinde operasyonun en verimli hale gelmesi adına yapılması gereken hizmetleri sunar. Böylelikle, sorunsuz bir otel açılış süreci ile otel işletmeye hazır hale gelmiş olur.

* Satış-pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, tur operatörleri ve satış kanalları ile görüşmelerin yapılması,
* Otel iş planının hazırlanması,
* Organizasyon şemalarının belirlenmesi,
* Personel iş tanımları hazırlanması, alımları ve eğitimleri, IT, yiyecek & içecek, ön büro, teknik, satış-pazarlama departmanlarının oluşturulması ve koordine edilmesi,
* İşletme markasına ait sistemlerinin, otel işletmesine uyarlanması ve gerekli hallerde işletim sistem modüllerinin otel işleteme uygun seçimi ve uygulanması,
* İşletme markasının operasyonel prosedürlerinin ve politikalarının yerel şartlar göz önünde bulundurularak otel işletmesine uygulanması, * Açılış öncesi işletme bütçesinin hazırlanması,
* Otel web sitesinin hayata geçirilmesi,
* Yıllık operasyonel bütçenin hazırlanması gibi hizmetlerdir.

OTEL YÖNETİMİ

POM, uluslararası otel işletme markaları tarafından akredite olmuş bir otel yönetim şirketidir. Otelin işletme sürecinde verimli bir operasyon olması adına tüm departmanlar bazında otelin yönetilmesi hizmetleridir.

* Otelin yıllık iş planı, bütçe, satış ve pazarlama raporlarının hazırlanması ve onaya sunulması,
* Süregelen İşe Alımlar ve Eğitimlerin Organizasyonu / gerçekleştirilmesi,
* Otelin marka standartlarına uyumunun sağlanması,
* Markanın öngördüğü misafir memnuniyet oranlarına ulaşılması ve misafir hizmetleri raporunun değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi,
* Gelirler Yönetimi, operasyonel verimlilik ve hizmet standartları ile ilgili iyileştirme alanlarının belirlenmesi ve hayata geçirilmesi,
* İşletme markası ve İşveren’in prensip ve kurallarında en verimli işletmenin yapılması,
* Otel operasyonun ve kalite kontrol proseslerinin yönetilmesi,
* Gelirlerin buna bağlı olarak karlılığın en üst düzeye çıkarılması ve operasyonun en verimli şekilde çalışması için gerekli değişikliklerin yapılması, uygulanması ve takibi,
* IT(Bilişim Teknolojileri) sistemlerinin sorunsuz ve marka standartlarında çalışmasının sağlanması hizmetleri verilecektir.